Miami Dolphins LB Raekow McMillan, 52, during training camp at the Miami Dolphins training facility in Davie, Fl, July 28, 2017.
Miami Dolphins LB Raekow McMillan, 52, during training camp at the Miami Dolphins training facility in Davie, Fl, July 28, 2017. CHARLES TRAINOR JR ctrainor@miamiherald.com
Miami Dolphins LB Raekow McMillan, 52, during training camp at the Miami Dolphins training facility in Davie, Fl, July 28, 2017. CHARLES TRAINOR JR ctrainor@miamiherald.com