Local artist apologizes for smashing priceless vase at Ai Weiwei exhibit at Pérez Art Museum Miami

February 18, 2014 01:25 PM