Local artist smashes $1 million Ai Weiwei vase on exhibit at Pérez Art Museum Miami

February 17, 2014 07:17 PM