Katsuo Gibo in the Benihana in Miramar, Florida, in 2010.
Katsuo Gibo in the Benihana in Miramar, Florida, in 2010. BENIHANA
Katsuo Gibo in the Benihana in Miramar, Florida, in 2010. BENIHANA

Benihana vs. Benihana: a sizzling brawl

February 15, 2015 02:00 PM