Enrique Iglesias and Anna Kournikova in their pre-baby days.
Enrique Iglesias and Anna Kournikova in their pre-baby days. Al Bello Getty Images
Enrique Iglesias and Anna Kournikova in their pre-baby days. Al Bello Getty Images