UM quarterback N’Kosi Perry talks about WR Jeff Thomas

Miami Hurricanes quarterback N'Kosi Perry talks about WR Jeff Thomas
Up Next
Miami Hurricanes quarterback N'Kosi Perry talks about WR Jeff Thomas

Barry Jackson has written for the Miami Herald since 1986 and has written the Florida Sports Buzz column since 2002.