St. Louis defenseman Chris Pronger checks Florida forward Radek Dvorak at Miami Arena in 1997.
St. Louis defenseman Chris Pronger checks Florida forward Radek Dvorak at Miami Arena in 1997. Peter Andrew Bosch Miami Herald file photo
St. Louis defenseman Chris Pronger checks Florida forward Radek Dvorak at Miami Arena in 1997. Peter Andrew Bosch Miami Herald file photo