Influencers Opinion

Tearful Antetokounmpo accepts NBA’s MVP award

Giannis Antetokounmpo of the Milwaukee Bucks accepts the NBA's MVP award for the 2018-2019 season.