Timothy Thomas' obituary photo.
Timothy Thomas' obituary photo. Courtesy of the family
Timothy Thomas' obituary photo. Courtesy of the family