Sen. Marco Rubio, R-Florida
Sen. Marco Rubio, R-Florida
Sen. Marco Rubio, R-Florida

Out front or out of sight, Rubio takes Miami heat for immigration work

January 26, 2018 05:41 PM