Tameka Thompson
Tameka Thompson Courtesy Miami-Dade Corrections
Tameka Thompson Courtesy Miami-Dade Corrections