Iris Lugo
Iris Lugo Miami-Dade police
Iris Lugo Miami-Dade police

Woman stabs longtime girlfriend who wanted to break up, police say

March 22, 2016 07:54 PM