Miami Commission OK’s Midtown Walmart store

November 21, 2013 08:00 AM