ABC News’ Gio Benitez proposes to boyfriend Tommy DiDario on Sept. 17, 2015.
ABC News’ Gio Benitez proposes to boyfriend Tommy DiDario on Sept. 17, 2015. Pictures by Paris photographer Pierre Torset
ABC News’ Gio Benitez proposes to boyfriend Tommy DiDario on Sept. 17, 2015. Pictures by Paris photographer Pierre Torset

Miami’s Gio Benitez of ABC News proposes to boyfriend in Paris

September 18, 2015 03:58 PM