Marco Rubio
Marco Rubio Paul Sancya AP
Marco Rubio Paul Sancya AP