T-Rex arrives at Zoo Miami. Photo: Zoo Miami
T-Rex arrives at Zoo Miami. Photo: Zoo Miami
T-Rex arrives at Zoo Miami. Photo: Zoo Miami