Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015.
Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015. Fredrik Nilsen Gagosian Gallery and Public Art Fund
Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015. Fredrik Nilsen Gagosian Gallery and Public Art Fund

Art in NYC: Yoko Ono, ‘Masks’

May 02, 2015 10:00 AM