Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015.
Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015. Fredrik Nilsen Gagosian Gallery and Public Art Fund
Thomas Houseago, Masks (Pentagon), 2015. Fredrik Nilsen Gagosian Gallery and Public Art Fund