Miami ranks No. 1 for naked gardening.
Miami ranks No. 1 for naked gardening. Alexia Fodere Miami Herald File
Miami ranks No. 1 for naked gardening. Alexia Fodere Miami Herald File

Gardening in the nude? Nowhere better than Miami

May 02, 2016 03:46 PM