Chryso Pefkaros Katsoufis, M.D.
Chryso Pefkaros Katsoufis, M.D. UHealth Photo provided to the Miami Herald
Chryso Pefkaros Katsoufis, M.D. UHealth Photo provided to the Miami Herald