Tahini cookies
Tahini cookies Ofer Deshe via Wikimedia Commons.
Tahini cookies Ofer Deshe via Wikimedia Commons.