Miami-Dade Schools Superintendent Alberto Carvalho outside the White House on Tuesday.
Miami-Dade Schools Superintendent Alberto Carvalho outside the White House on Tuesday. Courtesy of Miami-Dade County Public Schools
Miami-Dade Schools Superintendent Alberto Carvalho outside the White House on Tuesday. Courtesy of Miami-Dade County Public Schools

Education

White House recognizes Miami-Dade schools for innovation

November 15, 2016 4:59 PM

  Comments  

Videos