Gov. Rick Scott spoke to media during a visit to PortMiami on Wednesday, Feb. 8, 2017. José A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com
Gov. Rick Scott spoke to media during a visit to PortMiami on Wednesday, Feb. 8, 2017. José A. Iglesias jiglesias@elnuevoherald.com

Florida House takes first steps toward killing Visit Florida, Enterprise Florida

February 09, 2017 06:17 AM