Miami Heat center Hassan Whiteside walks through Bayfront Park on his way to speak to reporters at the Mountain Dew NBA 3X tournament on Sunday, June 4, 2017.
Miami Heat center Hassan Whiteside walks through Bayfront Park on his way to speak to reporters at the Mountain Dew NBA 3X tournament on Sunday, June 4, 2017. mnavarro@miamiherald.com Manny Navarro
Miami Heat center Hassan Whiteside walks through Bayfront Park on his way to speak to reporters at the Mountain Dew NBA 3X tournament on Sunday, June 4, 2017. mnavarro@miamiherald.com Manny Navarro