Wei-Yin Chen confers with catcher Jeff Mathis during an outing last season.
Wei-Yin Chen confers with catcher Jeff Mathis during an outing last season. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com
Wei-Yin Chen confers with catcher Jeff Mathis during an outing last season. AL DIAZ adiaz@miamiherald.com