Columbus outlasts Miami Jackson

The Columbus football team beat Miami Jackson 21-13 at Curtis Park on Aug. 26, 2016.
Up Next
The Columbus football team beat Miami Jackson 21-13 at Curtis Park on Aug. 26, 2016.