Miami receiver Ahmmon Richards talks about confidence

University of Miami freshman wide receiver talks about his confidence on Tues., Sept. 27, 2016 level entering the Georgia Tech game.
Up Next
University of Miami freshman wide receiver talks about his confidence on Tues., Sept. 27, 2016 level entering the Georgia Tech game.