Rick Scott, left, and Charlie Crist.
Rick Scott, left, and Charlie Crist.
Rick Scott, left, and Charlie Crist.