Haiti

Kote nou ka bay pou ede Ayiti

UNICEF ap chèche apwi finansye pou efo li yo pou pote sekou an Ayiti e rès Karayib la atravwww.unicefusa.org/haitiquake ou byen rele yo nan 1-800-4UNICEF.

Operasyon Helping Hands, yon pwojè kominite Miami Herald ak United Way-Miami, ap aksepte donasyon pou apwiye efo sekou pou sinistre an Ayiti yo. Pou pote apwi w, al nan sit www.iwant2help.org

Mercy Corps gen tan etabli yon fon pou ede sinistre an Ayiti yo, ki rele Haiti Earthquake Fund, PO Box 2669, Portland, OR 97208 ou byen www.mercycorps.org, 1-888-256-1900

Archdyosè Miyami ap resevwa don finansye pou ede sinistre an Ayit yo. Nou mEt voye donasyon sa yo nan Catholic Charities, 1505 NE 26th St., Wilton Manors, FL 33305, Attention Earthquake Victims.

PADF -- Fondasyon Devlopman Panameriken, ki se Oganis andan l'OEA responsab sinistre -- ap mande moun ki vle pote apwi yo vizite site spesyal yo etabli pou sa sou entenet la www.PanAmericanRelief.org.

Kwa Wouj ap aksepte donasyon apati mesaj tekst sou telefOnn ou. Voye ‘HAITI' nan 90999 pou bay di dola pou apwiye efo Kwa Wouj la. L'ap soti sou balans telefOnn ou. Ou byen, al sou entènet aRedCross.org.

Mèdsen san Fwontyè (Doctors without Borders) i ap mande apwi pou ekip ijans pa yo an Ayiti. Pou kontribye ak yo kat de kredi ou byen yon kat debit, ale nan sit https://donate.doctorswithoutborders.org.

Project Medishare, Miami, pote medikaman pou seksyon nodes Ayiti. Nou ka bay don nan projectmedishare.org; 305-762-6448.

Hope for Haiti, Naples, Fla., son ONG edjikasyon ak sekou kap voye sinistre nan avyon prive. Pote apwiw nan hopeforhaiti.com; 239-434-7183.

Agape Flights, Venice, Fla. se yon sevis misyone ki gin vol avyon pou pote ed. Pwoshin voyaj se Jedi. Nou kay ede na agapeflights.com; 941-584-8078.

American Jewish World Service se yon oganizasyon New York. Nou ka bay don nan ajws.org; 212-792-2900.

Haitian Education Project, St Leo University ap oganize sipo pou moun en Ayiti. Nou ka bay nan haitianeducationproject@saintleo.edu; 800-334-5532 or 352-588-8331.

World Vision yon oganizasyon legliz, kap bay ed an Ayiti depi lontan. Nou ka bay nan worldvision.org; 866-280-6587. P.O. Box 9716, Federal Way, WA 98063-9716.

The Salvation Army, kap opere an Ayiti depi 1950, avek lekol, klinik, pwogram pou devlopman ak mange. nou ka bay ed nan salvationarmyusa.org ; 1-800-SAL-ARMY. Ou voye cheknan Salvation Army, 61 NW 67 St., Miami, FL 33150.

Related stories from Miami Herald

  Comments