Brazil's housing boom shows cracks

November 28, 2008 01:39 PM