Yunxiao Jiang sets up the next song for Hui Huang at La Shangrila in Sweetwater.
Yunxiao Jiang sets up the next song for Hui Huang at La Shangrila in Sweetwater. Rodolfo Roman For the Miami Herald
Yunxiao Jiang sets up the next song for Hui Huang at La Shangrila in Sweetwater. Rodolfo Roman For the Miami Herald