Miami Lakes Mayor Michael Pizzi.
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com