Miami Lakes Mayor Michael Pizzi said he agonized over whether to seek a third term.
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi said he agonized over whether to seek a third term. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi said he agonized over whether to seek a third term. Roberto Koltun rkoltun@elnuevoherald.com