Miami Lakes Councilman Manny Cid.
Miami Lakes Councilman Manny Cid. Photo provided to the Miami Herald
Miami Lakes Councilman Manny Cid. Photo provided to the Miami Herald

Councilman Manny Cid to run for Miami Lakes mayor

January 04, 2016 05:00 PM