Miami Lakes Mayor Michael Pizzi.
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi. El Nuevo Herald File
Miami Lakes Mayor Michael Pizzi. El Nuevo Herald File

FDLE won’t investigate Miami Lakes Mayor Michael Pizzi’s auto accident

August 12, 2015 06:11 PM