Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning.
Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning. Florida Dept. of Corrections
Xzavius Edwards was found near a Southwest Miami-Dade intersection Wednesday morning. Florida Dept. of Corrections