Natalia Cely, Ecuador’s ambassador to the United States, was in Miami this week to promote Ecuadorean trade and tourism.
Natalia Cely, Ecuador’s ambassador to the United States, was in Miami this week to promote Ecuadorean trade and tourism. Alfredo Tamayo Courtesy Ecuadorian Embassy
Natalia Cely, Ecuador’s ambassador to the United States, was in Miami this week to promote Ecuadorean trade and tourism. Alfredo Tamayo Courtesy Ecuadorian Embassy