Gimenez to unions: Miami-Dade faces $50-million-plus budget shortfall

May 09, 2013 05:16 PM