Miami City Ballet’s Lourdes Lopez takes reins for new season

February 23, 2013 12:00 AM