Ugo Rondinone's Miami Mountain outside the Bass Museum.
Ugo Rondinone's Miami Mountain outside the Bass Museum.
Ugo Rondinone's Miami Mountain outside the Bass Museum.