More Videos

Young entrepreneurs explain the idea behind 'Smart Straws' 57

Young entrepreneurs explain the idea behind "Smart Straws"

Young entrepreneur explains the idea behind 'VetNet' 30

Young entrepreneur explains the idea behind "VetNet"

School Climate Solutions 108

School Climate Solutions

DoUCare 117

DoUCare

Melanites 107

Melanites

Cargo42 103

Cargo42

SettleiTsoft 112

SettleiTsoft

Nuvola 104

Nuvola

MunchSquad 96

MunchSquad

Ketamine Health Centers 120

Ketamine Health Centers

Young entrepreneur explains the idea behind "Micki's"

Ransom Everglades senior Simon Bindefeld-Boccara explains the idea behind Micki's.
Carl Juste Miami Herald